Скица корисничког интерфејса за унос одредница

Све странице ће имати исто заглавље у коме је логотип, поље за претрагу на средини, дугме за креирање нове одреднице (само за пријављене кориснике) и профилно дугме у десном углу са менијем који се отвара на клик.

Почетна страница

Садржај почетне странице би требало још појаснити. Једна могућност је да се на њој прикажу подаци који представљају преглед онога што се дешава у систему, на пример – последње унете одреднице, последње мењане одреднице, најчешће прегледане одреднице.

Унос речничке одреднице

Екран за унос нове речничке одреднице и измену постојеће изгледа суштински исто, али понашање апликације можда неће бити исто. Требало би предвидети могућност да се иста форма користи у оба режима рада. Заглавље странице је исто као и за почетну страницу а главни садржај је описан на наредним сликама.

Почетак уноса – можда овде понудити избор врсте речи?

Форма за унос одреднице има почетни део са неколико поља и испод тога низ од неколико картица. Прва картица је Граматичке информације.

Унос одреднице – граматичке информације

Друга картица је Дефиниција.

Унос одреднице – дефиниција

Трећа картица је Изрази и фразе.

Унос одреднице – изрази и фразе

Четврта картица је Синоними.

Унос одреднице – синоними

Пета картица је Антоними – структура интерфејса је иста као и за синониме.

Унос одреднице – антоними

Шеста картица је Колокације.

Унос одреднице – колокације

Седма картица је дневник измена. На њој се приказује који корисник система је извршио измене на одредници и када.

Унос одреднице – дневник измена