Софтвер

Овде су наведени документи и информације које су од интереса за развој софтверске подршке за овај пројекат.

Скица корисничког интерфејса за унос одредница

Скица корисничког интерфејса за анотирање корпуса

Модел података за одреднице и корпус

Репозиторијум изворног кода