Скица корисничког интерфејса за анотирање корпуса

Све странице ће имати исто заглавље у коме је логотип, поље за претрагу на средини, дугме за креирање нове речи (само за пријављене кориснике) и профилно дугме у десном углу са менијем који се отвара на клик.

Почетна страница

Садржај почетне странице би требало још појаснити. Једна могућност је да се на њој прикажу подаци који представљају преглед онога што се дешава у систему, на пример – материјал за анотацију (текстови које тек треба анотирати), последње унете измене (недавно анотирани текстови), најактивнији анотатори (по броју текстова, по броју унетих речи, и слично).

Избором документа који се анотира отвара се нова страница на којој се приказује текст који је потребно анотирати (в. наредну слику). Свака реч у тексту је објекат на који се може кликнути мишем. Клик мишем отвара искачући (pop-up) мени у коме се бира једна од следећих ставки:

  • игнориши реч – реч се прескаче у анотацији
  • предлози за означавање изабране речи као неке већ обрађене (у примеру ако је изабрана реч ”радио” нуди се опција избора глагола ”радити” и именице ”радио”)
  • додавање нове речи у анотирани корпус
  • измена постојеће речи у анотираном корпусу
Избор речи за анотацију

Унос именице

Унос нове речи у систем за анотацију зависи од врсте речи. У случају именица, унос је организован као на следећој слици. У пољу ”врста именице” бира се једна од понуђених врста. Потом се уносе облици дате именице за све падеже у једнини и множини. Уколико именица има и варијанте, кликом на дугме ”+” уносе се подаци за варијанту који су структурирани на исти начин. Како варијанти може бити више, наредни клик на дугме ”+” отвара поља за унос нове варијанте. Варијанта се може уклонити кликом на дугме ”-” поред дате варијанте.

Унос речи у корпус – именице

Унос глагола

Унос глагола подразумева попуњавање неколико основних поља и шире податке који се налазе у картицама. Картице Презент, Футур 1, Аорист, Имперфекат и Императив имају исту структуру, приказану у примеру за картицу Презент. У случају да се уноси повратни глагол, реч ”се” се аутоматски појављује са десне стране свих поља за унос и њу није потребно уносити. Варијанте глагола се не морају уносити за све комбинације лица и једнине/множине, већ само за оне комбинације које су дефинисане. Додавање варијанти отвара се кликом на дугме ”+”.

Унос речи у корпус – глаголи

Радни глаголски придев уноси се на картици РГП. На картици ГПП уноси се глаголски придев прошли, а на страници ГПС уноси се глаголски придев садашњи.

Унос придева

Унос придева одвија се у четири картице, за одређени вид, неодређени вид, компаратив и суперлатив. Структура свих картица је иста и приказана је на наредним сликама. Како се суперлатив најчешће гради од компаратива додавањем префикса ”нај”, на картици за унос суперлатива додато је дугме ”Попуни аутоматски”. Клик на ово дугме ће попунити одговарајућа поља суперлатива за сва попуњена поља компаратива додавањем префикса ”нај”. Измена поља након овог попуњавања је и даље могућа.

Унос речи у корпус – придеви (одређени вид)
Унос речи у корпус – придеви (неодређени вид)
Унос речи у корпус – придеви (компаратив)
Унос речи у корпус – придеви (суперлатив)